(شوینده صنعتی (چربی گیر، فسفاته، رنگبر و زنگبر

چربی گیرها


 • چربي گير آهن پودر غوطه وري
 • چربي گير آهن مايع غوطه وری
 • چربي گير گالوانيزه غوطه وری
 • چربي گير خنثی
 • چربي گير چدن
 • چربي گير آهن پودر پاششي
 • چربی گیر آهن مایع پاششی
 • چربي گير _ فسفاته آهن توام
 • چربي گير گالوانيزه پاششي
 • چربي گير آلومینیوم

فسفاته ها


 • فسفاته آهن غوطه وري
 • فسفاته آهن پاششی
 • فسفاته روی،نیکل غوطه وری
 • فسفاته روی، نیکل پاششی
 • فسفاته روی، کلسیم
 • فسفاته دی کاتیونیک
 • تسريع كننده
 • PH تنظیم کننده

رنگبرها و زنگبرها


 • رنگبر دو لایه
 • رنگبر ژله ای
 • (زنگبر آهن ( كلريدريكي
 • (زنگبر آهن ( فسفريكي
 • فروكلين
 • رسوب بر
 • چربی گیر _ زنگبر
 • دی اسکلر

سایر محصولات


 • کروماته آلومینیوم
 • واترواش
 • براق كننده شمش